Subscribe to our RSS Feeds
Hello, this is a sample text to show how you can display a short information about you and or your blog. You can use this space to display text or image introduction or to display 468 x 60 ads and to maximize your earnings.

GOT TO LOVE ANYMORE

0 Comments »

Pak Lurah   : Assalamualaikum ... Nyuwun sekedek wektune marang pemuka masyarakat deso rejomulyo, kulo selaku lurah ten deso niki sengaja ngumpulake ibu-ibu sedoyo kagunggan bahas rencana kita nganaaken perbaikan dalan ten deso niki.
Bu RT         : Pripun pak Lurah napa wanten dana bantuan sangking pemerintah kangge rencana kita nganaaken perbaikan dalan kanggo deso rejomulyo niki tepate pun ten RT: 03 RW: 03.
Bu RW        : Enggeh pak? Dalan ten mriku sampun mboten sae kangge di ambah warga... Amargi dalana sampun rusak parah.
Warga           : Sedoyo warga pun nggeh pada ngangkluh menawi lewat ten dalan mriku pak.
Pak Lurah     : Nggeh... Ibu-ibu sedaya mulane saniki kula bade nyampeaken amanat sangking pemerintah. Niki wonten sekedek dana sangking pemerintah kangge perbaikan dalan, pemerintah maringi dana segedenipun Rp. 5.000.000,00.
Bu RT        : Alhamdulillah.. Sanget newonten dana bantuan sangking pemerintah. Tapi topo cukup pak, arto semonten kangge perbaikan dalan, dalane mawon sampun parah sanget rusake.
Warga       : Pripun nek mangkeh pipendetke arto tambahan sangking kas.e warga pak.
Bu RW        : Kula wonten usul pak.. Pripun nek di suwunke iuran langsung, sangking warga mawon.
Bu RT           : Nek ngoten topo mboten malah mbebanke para warga tha pak.
Pak Lurah   :  Ngenten ibu-ibu sedaya... Nek kita nyuwun iuran langsung sangking warga, sedaya warga pasti pada keberatan, toh malah mangkeh kita nyusahke para warga. Niki mawon napa... Kita pendetke arto tambahan sangking kas mawon, artone kas digunake kanggo keperluan koyo ngonten niki, kan niki nggeh kangge kebaikan warga juga. Pripun ibu-ibu sedaya?
BU RW      : Nggeh mekaten niku mawon napa pak ? Pak RT, cobi kas.e warga sampun angsal pinten.
15.22

0 Responses to "GOT TO LOVE ANYMORE"

Posting Komentar